In English, Thai

ถ้าเราจะส่งของเล็กๆน้อยๆไปต่างประเทศ จะต้องทำใบขนสินค้าขาออกหรือไม่

กรณีที่ไม่ต้องทำใบขนสินค้าขาออก ให้กระทำได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้แก่ การส่งของดังต่อไปนี้

ใบขนขาออกทางไปรษณีย์

กรณีไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนสินค้าขาออก ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ซึ่งทรานสปีด เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากไปรษณีย์ ในการจัดทำใบขนขาออกทางไปรษณีย์

เพื่อความสะดวก ให้ทรานสปีดช่วยดำเนินการการต่างๆให้ ติดต่อเราได้เลยนะคะ

บริการ นำเข้าส่งออก และพิธีการศุลกากร/ตัวแทนออกของ

Add Line ทักเรามาได้เลยค่ะ ID LINE : @transpeed1986

ID LINE @transpeed1986

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts