In English, Thai

เมื่อพูดถึงการนำเข้า – ส่งออกสิ่งใดๆ ไปนอกราชอาณาจักร  หรือนอกประเทศไทย เราอาจจะเคยได้ยิน คำว่า ของต้องห้าม  และของต้องกำกัด บทความนี้ เราจะอธิบายของต้องห้าม  และของต้องกำกัด คืออะไร ห้ามจะทำการนำเข้า  หรือส่งออกต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง  เริ่มต้นจาก

ของต้องห้าม
หมายถึง ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามา หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  นั่นหมายถึงว่า  ไม่ว่าจะกรณีใดๆ เมื่อมีการนำเข้ามา  หรือจะส่งออกไป  ย่อมมีความผิดทันที  ยกตัวอย่างของต้องห้าม เช่น

  • สารเสพติด
  • วัตถุ หรือสื่อลามก
  • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
  • สัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

prohibition ของต้องห้าม

ของต้องกำกัด
หมายถึง ของบางชนิด ที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย ตัวอย่าง เช่น

ของต้องกำกัด restricted goods

ของต้องกำกัด restricted goods

ในการนำเข้าและส่งออกของต้องกำกัด  จะต้องมีการขอใบอนุญาตให้เรียบร้อยก่อนทำการขนส่ง  มิฉะนั้น ท่านอาจมีความผิด  และทรานสปีดมีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออกสินค้า  หรือสิ่งของต้องกำกัด หรือที่ติดใบอนุญาต  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์  เครื่องสำอาง ปืนบีบีกัน  สัตว์เลี้ยง  สัตว์สำหรับทดลอง และอื่นๆอีกมาก  หากท่านต้องการปรึกษาสามารถติดต่อเราได้ทันที

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad