In Thai

คุณกมล มารุตตมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ตัวแทนออกของกับกรมศุลกากร” ซึ่งกล่าวถึงการดำเนินงานของกรมศุลกากรภายใต้ Customs 4.0 ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

Recent Posts