In English, Thai

เราเคยพูดถึง ความสำคัญของพิกัดศุลกากร    ไปกันแล้วนะคะ  ในบทความนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับพิกัดศุลกากร ว่าเราควรตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เสียอากรในอัตราที่ถูกต้อง  เพราะเคยมีเคสของผู้ประกอบการ ที่มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมาตรวจสอบการนำเข้าย้อนหลังทำให้ทราบว่า ที่นำเข้าวัตถุดิบตลอดหลายปีที่ผ่านมา พิกัดที่สำแดงมาตลอดเป็นพิกัดที่ผิด  เพราะพิกัดที่สำแดงเสียอากรขาเข้าแค่  10% ในขณะที่พิกัดที่ถูกต้อง  ต้องเสียอากรขาเข้า  20%  ซึ่งตรงนี้ผิดกฏหมายศุลกากร  เพราะเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี  และอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานสำแดงเท็จอีกด้วย  ซึ่งเราไม่สามารถกล่าวโทษได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งตั้งแต่ต้น   ปล่อยให้เกิดความผิดเช่นนี้มายาวนานได้อย่างไร  และที่สำคัญต้องชำระเงินค่าอากรส่วนต่างพร้อมค่าปรับ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น  ซึ่งบางครั้งสูงจนแทบกิจการอาจล้มละลายเลย

hs-code1-พิกัดผิด

hs-code1-พิกัดผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกรมศุลกากรจะมีการตรวจสอบย้อนหลัง  (POST AUDIT) และปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการหลายรายที่ประสบ  คือสำแดงพิกัดผิดจนเป็นเหตุให้เสียอากรขาดแบบสะสมกันหลายปี      ปัจจุบันระบบพิกัดศุลกากรที่ใช้กันทั่วโลก เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ ซึ่งหมายความว่าประเทศที่ส่งออก และนำเข้าจะต้องใช้พิกัดศุลกากรเหมือนกัน  พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  Harmonized System (HS) หรือ  HS CODE ซึ่งกำหนดโดย World Customs Organization (WCO)  และแม้จะกำหนดพิกัดไว้ตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีผู้ส่งออก  หรือผู้นำเข้าตีความพิกัดไม่ตรงกัน  ทำให้สินค้าบางประเภทคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในบางครั้งมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร  แต่ทางผู้นำเข้า  หรือส่งออกไม่ได้อัพเดทจึงทำให้ใช้พิกัดผิด และเพื่อความชัดเจนถูกต้อง ทางกรมศุลกากรมีการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการทราบการกําหนดราคาศุลกากรของสินค้าหรือสิ่งที่จะนําเข้ามาในประเทศล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น การกําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของที่จะนําเข้ามา และการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าโดยเสียค่าธรรมเนียม  และทางกรมศุลกากรจะทำหนังสือยืนยันพิกัดเป็นลายลักษณ์อักษร มาให้  เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำแดงในการนำเข้าหรือส่งออก

ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง เคสที่แจ้งพิกัดศุลกากรผิด ทำให้เสียอากรในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริง  ว่าเราจะสามารถขอคืนอากรได้หรือไม่  รออ่านนะคะ

ซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก    แต่พิธีการในการนำเข้าหรือส่งออกมีเอกสารค่อนข้างเยอะ ดั้งนั้นถ้าเรามีที่ปรึกษามืออาชีพ ก็ย่อมทำให้งานราบรื่นกว่าไม่ติดขัด  ทรานสปีดมีความชำนาญในการเคลียร์พิธีการนำเข้า  และส่งออก   สามารถสอบถามเราได้ที่  02-249-9001-10

Recommended Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad