In English, Thai

เราเคยพูดถึง ความสำคัญของพิกัดศุลกากร    ไปกันแล้วนะคะ  ในบทความนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับพิกัดศุลกากร ว่าเราควรตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เสียอากรในอัตราที่ถูกต้อง  เพราะเคยมีเคสของผู้ประกอบการ ที่มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรมาตรวจสอบการนำเข้าย้อนหลังทำให้ทราบว่า ที่นำเข้าวัตถุดิบตลอดหลายปีที่ผ่านมา พิกัดที่สำแดงมาตลอดเป็นพิกัดที่ผิด  เพราะพิกัดที่สำแดงเสียอากรขาเข้าแค่  10% ในขณะที่พิกัดที่ถูกต้อง  ต้องเสียอากรขาเข้า  20%  ซึ่งตรงนี้ผิดกฏหมายศุลกากร  เพราะเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี  และอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานสำแดงเท็จอีกด้วย  ซึ่งเราไม่สามารถกล่าวโทษได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งตั้งแต่ต้น   ปล่อยให้เกิดความผิดเช่นนี้มายาวนานได้อย่างไร  และที่สำคัญต้องชำระเงินค่าอากรส่วนต่างพร้อมค่าปรับ  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น  ซึ่งบางครั้งสูงจนแทบกิจการอาจล้มละลายเลย

hs-code1-พิกัดผิด

hs-code1-พิกัดผิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกรมศุลกากรจะมีการตรวจสอบย้อนหลัง  (POST AUDIT) และปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการหลายรายที่ประสบ  คือสำแดงพิกัดผิดจนเป็นเหตุให้เสียอากรขาดแบบสะสมกันหลายปี      ปัจจุบันระบบพิกัดศุลกากรที่ใช้กันทั่วโลก เป็นระบบฮาร์โมไนซ์ ซึ่งหมายความว่าประเทศที่ส่งออก และนำเข้าจะต้องใช้พิกัดศุลกากรเหมือนกัน  พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  Harmonized System (HS) หรือ  HS CODE ซึ่งกำหนดโดย World Customs Organization (WCO)  และแม้จะกำหนดพิกัดไว้ตั้งแต่ต้น แต่ก็ยังมีผู้ส่งออก  หรือผู้นำเข้าตีความพิกัดไม่ตรงกัน  ทำให้สินค้าบางประเภทคลุมเครือไม่ชัดเจน หรือในบางครั้งมีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร  แต่ทางผู้นำเข้า  หรือส่งออกไม่ได้อัพเดทจึงทำให้ใช้พิกัดผิด และเพื่อความชัดเจนถูกต้อง ทางกรมศุลกากรมีการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการทราบการกําหนดราคาศุลกากรของสินค้าหรือสิ่งที่จะนําเข้ามาในประเทศล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น การกําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของที่จะนําเข้ามา และการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าโดยเสียค่าธรรมเนียม  และทางกรมศุลกากรจะทำหนังสือยืนยันพิกัดเป็นลายลักษณ์อักษร มาให้  เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำแดงในการนำเข้าหรือส่งออก

ครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง เคสที่แจ้งพิกัดศุลกากรผิด ทำให้เสียอากรในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริง  ว่าเราจะสามารถขอคืนอากรได้หรือไม่  รออ่านนะคะ

ซึ่งการนำเข้าหรือส่งออกอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก    แต่พิธีการในการนำเข้าหรือส่งออกมีเอกสารค่อนข้างเยอะ ดั้งนั้นถ้าเรามีที่ปรึกษามืออาชีพ ก็ย่อมทำให้งานราบรื่นกว่าไม่ติดขัด  ทรานสปีดมีความชำนาญในการเคลียร์พิธีการนำเข้า  และส่งออก   สามารถสอบถามเราได้ที่  02-249-9001-10

Recommended Posts