In Thai

จากความร่วมมือของไปรษณีย์ไทยและบริษัททรานสปีด
ในการเปิดให้บริการเคลียร์สินค้าและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร
เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเคลียร์สินค้า และครอบคลุม
ถึงความต้องการของผู้ค้าออนไลน์ในไทย

วันนี้ขอนำภาพบรรยากาศ
การเปิดงานเคาน์เตอร์บริการเคลียร์สินค้ามาฝากค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการเคลียร์สินค้า
สามารถติดต่อได้ทีศุนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ
ชั้น1(ข้างศูนย์อาหารไปรษณีย์ไทย) สาขาหลักสี่ หรือ
ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-831-3038, 080-076-8844

Recent Posts