In English, Thai

หากยังพอจำข่าวกันได้  ที่ในอดีตมีข่าวของรถหรู เกิดไฟไหม้ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา  จนนำไปสู่ขบวนการลักลอบนำเข้ารถหรู  เพื่อหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงการปลอมแปลงเลขตัวถังเพื่ออำพรางตัวรถที่แท้จริง  และหากมองในแง่ความปลอดภัย  หากประชาชนใช้รถลักษณะนี้  อาจจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของผู้ผลิตได้ อีกทั้งการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ที่อนุญาตให้นำเข้าตัวถังและชิ้นส่วนมาจดประกอบได้ แต่ความจริงมีกลุ่มผู้ประกอบการบางรายนำเข้าทั้งคันแล้วมาสวมสิทธิ์จดประกอบ เพื่อให้จดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าผิดหลักกฎหมายและจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทย หากปล่อยให้มีการนำเข้าในลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อไป

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกประกาศ รถยนต์นำเข้าใช้แล้วถือเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้มีการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวใหม่ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

เหตุผลสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ต้องออกประกาศห้ามนำเข้ารถมือสองเพื่อเป็นการปิดช่องทางการแอบลักลอบนำเข้ารถหรูหนีภาษี ซึ่งปัจจุบันรถยนต์นำเข้ามือสองส่วนบุคคลที่มีการขออนุญาตกว่าร้อยละ 95 เป็นรถหรู-รถสปอร์ต ที่มีจำนวนปีละกว่า 100 คัน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหามลพิษจากการที่รถยนต์มือสองใช้แล้ว ที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสภาพและไม่ต้องผ่านมาตรฐานไอเสียเช่นเดียวกับรถยนต์ที่มีขายในประเทศ

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

(1) สินค้าต้องห้ามนำเข้า

รถยนต์ต้องห้ามนำเข้า

รถยนต์ต้องห้ามนำเข้า

(2) สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์

รถยนต์ต้องขออนุญาตนำเข้า

รถยนต์ต้องขออนุญาตนำเข้า

 

(3) การนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์นำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์นำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากมีการนำเข้ารถยนต์เก่าต้องห้าม  หลังวันที่ 10 ธ.ค.2562 รถจะถูกยึดและทำลาย และยังต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของมูลค่ารถยนต์ใช้แล้ว จะไม่มีการนำมาเปิดประมูลแบบเดิมอีกต่อไป เพราะก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวมาแล้วระยะหนึ่ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สำหรับการนำเข้าจักรยานยนต์ใช้แล้วจากต่างประเทศ  ยังไม่มีประกาศเป็นสินค้าห้ามนำเข้า

บริษัททรานสปีดยินดีให้คำปรึกษาในการนำเข้า

 

ขอบพระคุณที่มาข้อมูล

กรมการค้าต่างประเทศ

 

 

 

 


Recommended Posts