In English, Thai

หากยังพอจำข่าวกันได้  ที่ในอดีตมีข่าวของรถหรู เกิดไฟไหม้ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา  จนนำไปสู่ขบวนการลักลอบนำเข้ารถหรู  เพื่อหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงการปลอมแปลงเลขตัวถังเพื่ออำพรางตัวรถที่แท้จริง  และหากมองในแง่ความปลอดภัย  หากประชาชนใช้รถลักษณะนี้  อาจจะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานของผู้ผลิตได้ อีกทั้งการนำเข้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากการอาศัยช่องว่างของกฎหมาย ที่อนุญาตให้นำเข้าตัวถังและชิ้นส่วนมาจดประกอบได้ แต่ความจริงมีกลุ่มผู้ประกอบการบางรายนำเข้าทั้งคันแล้วมาสวมสิทธิ์จดประกอบ เพื่อให้จดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าผิดหลักกฎหมายและจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ในประเทศไทย หากปล่อยให้มีการนำเข้าในลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อไป

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงพาณิชย์จึงได้ออกประกาศ รถยนต์นำเข้าใช้แล้วถือเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำรถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้มีการปรับปรุงระเบียบดังกล่าวใหม่ โดยออกเป็นประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

เหตุผลสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ต้องออกประกาศห้ามนำเข้ารถมือสองเพื่อเป็นการปิดช่องทางการแอบลักลอบนำเข้ารถหรูหนีภาษี ซึ่งปัจจุบันรถยนต์นำเข้ามือสองส่วนบุคคลที่มีการขออนุญาตกว่าร้อยละ 95 เป็นรถหรู-รถสปอร์ต ที่มีจำนวนปีละกว่า 100 คัน นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหามลพิษจากการที่รถยนต์มือสองใช้แล้ว ที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสภาพและไม่ต้องผ่านมาตรฐานไอเสียเช่นเดียวกับรถยนต์ที่มีขายในประเทศ

สาระสำคัญของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

(1) สินค้าต้องห้ามนำเข้า

รถยนต์ต้องห้ามนำเข้า

รถยนต์ต้องห้ามนำเข้า

(2) สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์

รถยนต์ต้องขออนุญาตนำเข้า

รถยนต์ต้องขออนุญาตนำเข้า

 

(3) การนำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์นำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์นำเข้าภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากมีการนำเข้ารถยนต์เก่าต้องห้าม  หลังวันที่ 10 ธ.ค.2562 รถจะถูกยึดและทำลาย และยังต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของมูลค่ารถยนต์ใช้แล้ว จะไม่มีการนำมาเปิดประมูลแบบเดิมอีกต่อไป เพราะก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้ให้ระยะเวลาในการปรับตัวมาแล้วระยะหนึ่ง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

สำหรับการนำเข้าจักรยานยนต์ใช้แล้วจากต่างประเทศ  ยังไม่มีประกาศเป็นสินค้าห้ามนำเข้า

บริษัททรานสปีดยินดีให้คำปรึกษาในการนำเข้า

 

ขอบพระคุณที่มาข้อมูล

กรมการค้าต่างประเทศ

 

 

 

 


Recent Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad