In English, Thai

 

โดยปกติแล้ว ในการนำเข้า เราต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า

แต่มีบางกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า

กรณีที่ 1 การนำเข้าทางไปรษณีย์ โดยของที่ส่งมามูลค่ารวมค่าขนส่งและประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท

โดยต้องไม่เป็นของต้องห้าม หรือของที่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้าค่ะ

กรณีที่ 2.การนำเข้าทางไปรษณีย์ โดยเป็นของตัวอย่าง ที่ใช้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

ของทั้ง 2 ประเภทที่ว่ามานั้น

ทางกรมศุล จะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์ไทย เป็นผู้นำของไปส่งให้ยังผู้รับโดยตรงเลย ไม่ต้องชำระภาษีขาเข้า

 

กรณีที่ 3 ของ ที่นำเข้ามาทางไปรษณีย์มูลค่าเกิน 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยต้องไม่เป็นของต้องห้าม หรือของที่ต้องขออนุญาตก่อนนำเข้า

 

เจ้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะร่วมกันเปิดตรวจของ  และเจ้าหน้ากรมศุล จะเป็นผู้ประเมินภาษีอากร  และส่งมอบให้เจ้าหน้าไปรษณีย์นำพัสดุไปไว้ที่สาขาใกล้ที่อยู่ของผู้นำเข้า พร้อมส่งใบแจ้งให้ไปรับของ ให้ผู้นำเข้าทราบ

ผู้นำเข้าสามารถไปรับของ พร้อมชำระอากรเขาเข้าและภาษีอื่นๆ โดยจะได้ใบเสร็จจากทางไปรษณีย์ไทย เป็นหลักฐานในการชำระภาษี

หากต้องการลงทะเบียนผู้นำเข้า หรือต้องการข้อมูลนำเข้าส่งออก ปรึกษาทรานสปีดได้เลยนะคะ

 

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-249-9001

LINE OA  : @transpeed1986

 

Recommended Posts