In English, Thai

ในการจัดแสดงงานนิทรรศการที่ต่างประเทศ ผู้จัดแสดงงานจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาจัดงาน อุปกรณ์จัดงานเหล่านี้  หลายชิ้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง  หากนำเข้ามาโดยไม่มีการทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการนำเข้าอย่างถูกต้อง  อาจจะต้องโดนให้จ่ายภาษีนำเข้าแบบไม่ทันตั้งตัว ในบทความนี้  เราจะมาทำความรู้จัก กับ การ นำเข้า-ส่งออก แบบชั่วคราวโดยใช้ เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) ซึ่งหลายท่านคงคุ้นชินแล้ว  แต่คงมีอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้จัก  โดยเริ่มต้นจาก A.T.A CARNET  หรือที่เรียกกันว่า ใบขนส่งสินค้าชั่วคราว คือ เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ออกและค้ำประกันโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินำกลับ เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาชั่วคราว โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าประเทศปลายทางภายใต้อนุสัญญาศุลกากรสากลว่าด้วยเอกสารค้ำประกัน (เอ.ที.เอ.คาร์เนท์)

ประโยชน์จากการใช้ A.T.A CARNET

1.ลดขั้นตอน และระยะเวลาการจัดทำเอกสาร เพราะหากท่านต้องการนำสินค้าไปต่างประเทศ เป็นการชั่วคราว (โดยประเทศนั้นต้องอยู่ในอนุสัญญา A.T.A CARNET ด้วย ) สามารถใช้เอกสาร A.T.A CARNET แทน ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก และใบขนผ่านแดน รวมทั้งสามารถใช้เป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากร  เอกสาร  A.T.A CARNET ยังสามารถใช้เพื่อการนำเข้า-ส่งออกได้หลายประเทศ  สำหรับการเดินทาง  1 ครั้ง

2.ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเมื่อนำสินค้า เข้าไปในประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A CARNET จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากร ในการนำเข้าชั่วคราว และประหยัดค่าใช้จ่ายทางธนาคารที่ไม่ต้องวางเงินหลักประกันขาเข้าในแต่ละประเทศ  นอกจากนั้นยังลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการวางหลักประกัน

 

และมีเงื่อนไขดังนี้

  1. สินค้าที่นำออกไปชั่วคราวจะต้องนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในกำหนด โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ  หรือรูปร่าง  ได้แก่ ตัวอย่างสินค้า อุปกรณ์สำหรับการจัดนิทรรศการ  หรืองานประชุม อุปกรณ์ประกอบวิชาชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายรูป เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  หรือทางการแพทย์ เป็นต้น
  2. ต้องไม่เป็นสินค้าที่ส่งไปผลิต หรือซ่อมแซม
  3. ไม่เป็นสินค้าสิ้นเปลือง  ใช้แล้วหมดไป เช่น  แผ่นพับโฆษณา  อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับตกแต่งบู๊ธ เป็นต้น
  4. ไม่เป็นสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ บุหรรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง
  5. ไม่เป็นสินค้าประเภทอาหาร สินค้าที่เน่าเสียง่าย หรือผลผลิตทางการเกษตรเป็นต้น
  6. จะต้องเป็นการส่งสินค้าไปยังประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา  A.T.A CARNET

และทางเราจะยกตัวอย่างงานที่ทรานสปีดเคยให้บริการขนส่งและทำพิธีการศุลกากร โดย ใช้เอกสาร  A.T.A CARNET ในการนำเข้าและส่งออก

งาน FESTIVAL EXHIBITION ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2019 ที่ไบเทคบางนา ชื่องาน TOGETHER FESTIVAL 19  โดยทำการขนส่งมาจากประเทศสเปน

นำเข้าส่งออกชั่วคราว A.T.A CARNET

และถ้าหาก  ท่านนำสินค้าไปจัดแสดงงานที่ต่างประเทศ  โดยสินค้าชิ้นนั้นอาจจะขายได้ในงาน  ทำให้ไม่สามารถนำกลับเข้ามาได้เท่าเดิม ลักษณะนี้ไม่สามารถใช้เอกสาร  A.T.A CARNET ได้นะคะ  เพราะ  A.T.A CARNET ไปเท่าไหร่ต้องกลับเท่านั้น

ถ้าเช่นนั้น เราจะต้องใช้เอกสารการนำเข้าส่งออกแบบใด ในการขนส่งระหว่างประเทศลักษณะนี้

ครั้งหน้าเราจะมาต่อกันนะคะ

 

ต้องการปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อเราที่  02-249-9001-10

 

ขอบพระคุณข้อมูล

กรมศุลกากร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts