In Thai

คุณกมล มารุตตมาน ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมขนส่งสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11  ที่ผ่านมา

Recent Posts