นำเข้า-ส่งออก แบบชั่วคราว ตอนที่ 2 ใบสุทธินำกลับ

ใบสุทธินำกลับ  สิ่งที่เราจะได้ยิน  หากเราต้องการจะส่งออกชั่วคราว จากบทความก่อนที่เราได้พูดถึง เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) สำหรับการส่งออก-นำเข้าชั่วคราวมาแล้ว [...]