การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment)

  สินค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งหมายถึงขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment) สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment) [...]