OUR VALUABLE SHIPMENTS : HAND CARRY SERVICE TO HANOI,VIETNAM : DECEMBER 2019

เมื่อช่วงเย็น วันที่  26 ธันวาที่ผ่านมา  มีลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าจะมีงานส่งสินค้าแบบเร่งด่วนมาก ไปยังฮานอย  ประเทศเวียดนาม โดยมีเงื่อนไขว่าต้องส่งของให้ถึง ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น  [...]