ทำไมต้องใช้ MSDS ในการขนส่งสินค้าอันตราย

ในการขนส่งสินค้าอันตราย จะมีการขอเอกสารนี้ทุกครั้ง ซึ่งนั้นก็คือ  MSDS (Material Safety Data Sheets) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว  เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีการใช้  [...]