AEO คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

AEO คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไร ผู้ประกอบการด้านการเป็นตัวแทนขนส่งนำเข้า-ส่งออก หลายราย พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน AEO แต่อาจจะมีผู้นำเข้า-ส่งออก ที่ยังไม่รู้ว่า [...]