AEO คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

AEO คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไร ผู้ประกอบการด้านการเป็นตัวแทนขนส่งนำเข้า-ส่งออก หลายราย พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน AEO แต่อาจจะมีผู้นำเข้า-ส่งออก ที่ยังไม่รู้ว่า [...]

INCOTERM 2020 -ข้อตกลงการซื้อขายระหว่างประเทศ

Incoterms (International Commercial Terms) เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด หรือข้อกำหนดค่ามาตรฐานที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  [...]