เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

เรารู้จักหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดกันแล้วจากบทความก่อนนี้ ( เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / CERTIFICATE OF ORIGIN หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ) [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / Certificate of Origin หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด

เอกสาร หรือหนังสือสำคัญ  ที่ผู้นำเข้า ส่งออกต้องรู้ เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)   Certificate of Origin หรือ CO [...]