การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์ จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้   ประเภทที่ 1 คือ ของที่แต่ละหีบห่อมี [...]

วิธีตรวจสอบสถานะพัสดุที่นำเข้ามาทางช่องทางไปรษณีย์

มือใหม่ในการสั่งของจากต่างประเทศ ในการสั่งสินค้านำเข้า หรือขนส่งพัสดุจากต่างประเทศ หากเป็นการนำเข้าทางไปรษณีย์ เราสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ที่  https://track.thailandpost.co.th/   [...]

กรณีที่ไม่ต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า

  โดยปกติแล้ว ในการนำเข้า เราต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า แต่มีบางกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้นำเข้า กรณีที่ 1 การนำเข้าทางไปรษณีย์ โดยของที่ส่งมามูลค่ารวมค่าขนส่งและประกันภัยไม่เกิน 1,500 [...]