บริการแพ็คสินค้า

ทรานสปีดพร้อมให้บริการหีบห่อสินค้า (Packing & Moving)  รวมไปถึงการรับสินค้าเพื่อมาบรรจุหีบห่อเพื่อให้การส่งออกของลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งด้วยบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออกทุกรูปแบบ เช่น ลังไม้โปร่ง ลังไม้ทึบ แผ่นรองไม้ การทำป้าย สลากที่จำเป็นในการขนส่ง การทำสายรัด การหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น