In English, Thai

 

สินค้าที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งหมายถึงขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment)

สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment)

นั้น ในการบรรทุกสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางอากาศ หรือทางรถ

สิ่งสำคัญที่อย่างแรกที่จะต้องรู้คือขนาด ระยะ และน้ำหนัก ของสินค้า เนื่องจากผู้รับขนส่งสินค้าต้องวางแผนการยกขนและขนถ่ายสินค้า และยังต้องจัดวางให้น้ำหนักของสินค้ามีความสมดุลกัน

ทีมงานจะต้องวางแผนควบคุมการยกขนสัมภาระ พร้อมทำการรัดตรึงสินค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ ไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ระหว่างปฏิบัติการขนส่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในด้านความปลอดภัย

ในการยกขนสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ทางเราจะใช้อุปกรณ์ยกขนสินค้าที่ทำการออกแบบและจัดทำโครงสร้างพิเศษขึ้นเพื่อให้การยกขนและขนส่งสินค้าเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมงานทรานสปีดจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนที่สุด เพื่อให้แผนการทำงานทุกขั้นตอนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก (oversized cargo /oversized shipment)

นอกจากการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศแล้ว ทรานสปีดยังให้เป็นผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากรอีกด้วย

ทรานสปีดให้บริการครบ จบในที่เดียว  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม add line @transpeed1982 หรือโทร

02-249-9001 -10 (10สาย)

 

Recent Posts