การขนส่งที่คุณมองหา
ขนส่งติดตัวผู้โดยสาร
ขนส่งด่วนทางอากาศ
ขนส่งวัตถุอันตราย
ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน
ขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์
ขนส่งสัตว์เลี้ยง
ขนส่งสินค้าทางอากาศ
ขนส่งสินค้าทางเรือ
มิติใหม่แห่งการส่งของ
บริการนำเข้าส่งออกทั่วโลก
ที่มากกว่าการส่งแบบปกติทั่วไป
การขนส่งทุกรูปแบบที่คุณออกแบบเองได้
เราสามารถออกแบบการขนส่ง
ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทสินค้า
รองรับทุกความเร่งด่วน
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่าย
ทรานสปีดเคาน์เตอร์บริการ
บริการผ่านพิธีการศุลกากร เบลท์ 14
บริการเคลียร์สินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย(สาขาไปรษณีย์ไทยหลักสี่)

ทรานสปีดยินดีต้อนรับ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นมีทีมงานอยู่ 7 คน จนถึงปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่าร้อยคน และเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องความไว้วางใจของลูกค้า และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริการขนส่งทุกรูปแบบ

ทรานสปีดเป็นผู้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากบริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วไป ได้แก่ การขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry), การขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน (On Board Courier), การขนส่งเร่งด่วน (Express Cargo) เพื่อช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการขนส่งทางตรง และทางอ้อมเป็นหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม จากขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

กมล มารุตตมาน
กรรมการผู้จัดการ

ทรานสปีดยินดีต้อนรับ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นมีทีมงานอยู่ 7 คน จนถึงปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่าร้อยคน และเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องความไว้วางใจของลูกค้า และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริการขนส่งทุกรูปแบบ

ทรานสปีดเป็นผู้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากบริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วไป ได้แก่ การขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry), การขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน (On Board Courier), การขนส่งเร่งด่วน (Express Cargo) เพื่อช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการขนส่งทางตรง และทางอ้อมเป็นหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม จากขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

กมล มารุตตมาน
กรรมการผู้จัดการ

นวัตกรรมของการขนส่ง

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด

บริการขนส่งวัตถุอันตราย

เรากล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการวัตถุอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติ

ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน

เป็นการขนส่งที่รวดเร็วเพราะเราสามารถจัดหาไฟล์ทบินตรงจากประเทศไทยทุกเช้า และถึงมือผู้รับภายใน 7 ชม.

บริการขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์

เรามีประสบการณ์ด้านการขนส่งเลือด แลป ยา อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างประเทศ โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าเป็นอย่างมาก

บริการขนส่งด่วนทางอากาศ

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

เรายินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

นวัตกรรมของการขนส่ง

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด

บริการขนส่งวัตถุอันตราย

เรากล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการวัตถุอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติ

ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์

เรามีประสบการณ์ด้านการขนส่งเลือด แลป ยา อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างประเทศ โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าเป็นอย่างมาก

บริการขนส่งด่วนทางอากาศ

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

เรายินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

คุ้มค่า

ในเวลาที่รวดเร็ว

ดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจของเราจึงมีความหลากหลายในด้านบริการขนส่งครบทุกรูปแบบพร้อมยังเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุ้มค่าในเวลาที่รวดเร็ว

ดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจของเราจึงมีความหลากหลายในด้านบริการขนส่งครบทุกรูปแบบพร้อมยังเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวสารของเรา

ติดตามข่าวสารใหม่ของเราได้ที่นี่เลย

ข่าวสารของเรา

ดูข่าวสารล่าสุดของเราได้ที่นี่

เสวนาครบรอบ 72 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

คุณกมล มารุตตมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [...]

Read More

World Specialty Logistic Fair 2018

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมริอ๊อต มาคีร์ ควีนส์ พาร์ค ซอยสุขุมวิท22 บริษัททรานสปีดได้เข้าร่วมงาน World Specialty Logistic Fair 2018 ของกลุ่มสมาคม WCA (World Cargo Alliance) [...]

Read More

เริ่มแล้ว!! กับงานเปิดเคาน์เตอร์บริการเคลียร์สินค้าไปรษณีย์ไทย

จากความร่วมมือของไปรษณีย์ไทยและบริษัททรานสปีด ในการเปิดให้บริการเคลียร์สินค้าและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเคลียร์สินค้า และครอบคลุม [...]

Read More

ติดต่อเราตอนนี้เลย

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

ทรานสปีด

3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ:  02-249-9001
แฟกซ์ :  02-249-9731, 02-249-6060
transpeed@transpeed.biz
www.transpeed.biz

บริษัทในเครือและตัวแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราตอนนี้

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

ทรานสปีด

3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ:  02-249-9001
แฟกซ์ :  02-249-9731, 02-249-6060
transpeed@transpeed.biz
www.transpeed.biz

บริษัทในเครือและตัวแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad