การขนส่งที่คุณมองหา
ขนส่งติดตัวผู้โดยสาร
ขนส่งด่วนทางอากาศ
ขนส่งวัตถุอันตราย
ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน
ขนส่งเลือด แลป ยาและอุปกรณ์การแพทย์
ขนส่งสัตว์เลี้ยง
ขนส่งสินค้าทางอากาศ
ขนส่งสินค้าทางเรือ
มิติใหม่แห่งการส่งของ
บริการนำเข้าส่งออกทั่วโลก
ที่มากกว่าการส่งแบบปกติทั่วไป
การขนส่งทุกรูปแบบที่คุณออกแบบเองได้
เราสามารถออกแบบการขนส่ง
ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทสินค้า
รองรับทุกความเร่งด่วน
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและประหยัดค่าใช้จ่าย
ทรานสปีดเคาน์เตอร์บริการ
บริการผ่านพิธีการศุลกากร เบลท์ 14
บริการเคลียร์สินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย(สาขาไปรษณีย์ไทยหลักสี่)

ทรานสปีดยินดีต้อนรับ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นมีทีมงานอยู่ 7 คน จนถึงปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่าร้อยคน และเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องความไว้วางใจของลูกค้า และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริการขนส่งทุกรูปแบบ

ทรานสปีดเป็นผู้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากบริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วไป ได้แก่ การขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry), การขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน (On Board Courier), การขนส่งเร่งด่วน (Express Cargo) เพื่อช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการขนส่งทางตรง และทางอ้อมเป็นหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม จากขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

กมล มารุตตมาน
กรรมการผู้จัดการ

ทรานสปีดยินดีต้อนรับ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นมีทีมงานอยู่ 7 คน จนถึงปัจจุบันเรามีทีมงานมากกว่าร้อยคน และเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นเรื่องความไว้วางใจของลูกค้า และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริการขนส่งทุกรูปแบบ

ทรานสปีดเป็นผู้พัฒนารูปแบบนวัตกรรมการขนส่งใหม่ๆที่มีความแตกต่างจากบริการขนส่งระหว่างประเทศทั่วไป ได้แก่ การขนส่งติดตัวผู้โดยสาร (Hand Carry), การขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน (On Board Courier), การขนส่งเร่งด่วน (Express Cargo) เพื่อช่วยผู้ใช้บริการลดต้นทุนการขนส่งทางตรง และทางอ้อมเป็นหลัก และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิม จากขั้นตอนการขนส่งที่รวดเร็วมากขึ้น

กมล มารุตตมาน
กรรมการผู้จัดการ

Transpeed X Thailand Post

นวัตกรรมของการขนส่ง

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด

บริการขนส่งวัตถุอันตราย

เรากล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการวัตถุอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติ

ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน

เป็นการขนส่งที่รวดเร็วเพราะเราสามารถจัดหาไฟล์ทบินตรงจากประเทศไทยทุกเช้า และถึงมือผู้รับภายใน 7 ชม.

บริการขนส่งยา เลือด แลป และอุปกรณ์การแพทย์

เรามีประสบการณ์ด้านการขนส่งเลือด แลป ยา อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างประเทศ โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าเป็นอย่างมาก

บริการขนส่งด่วนทางอากาศ

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

เรายินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

นวัตกรรมของการขนส่ง

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด

บริการขนส่งวัตถุอันตราย

เรากล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการวัตถุอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า20ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติ

ขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งยา เลือด แลป และอุปกรณ์การแพทย์

เรามีประสบการณ์ด้านการขนส่งเลือด แลป ยา อุปกรณ์การแพทย์ระหว่างประเทศ โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าเป็นอย่างมาก

บริการขนส่งด่วนทางอากาศ

บริการที่มีความน่าเชื่อถือและทันเวลาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือพัสดุในระดับสากล ลูกค้าของเราสามารถกำหนดเวลาการส่งมอบตามต้องการ

บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

เรายินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

คุ้มค่าในเวลาที่รวดเร็ว

ดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจของเราจึงมีความหลากหลายในด้านบริการขนส่งครบทุกรูปแบบพร้อมยังเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Line @transpeed1986 QR CODE
เพิ่มเพื่อนเลย!

transpeed-line-qr-code

ข่าวสารของเรา

ติดตามข่าวสารใหม่ของเราได้ที่นี่เลย

ข่าวสารของเรา

ดูข่าวสารล่าสุดของเราได้ที่นี่

เสวนาครบรอบ 72 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

คุณกมล มารุตตมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [...]

Read More

World Specialty Logistic Fair 2018

เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแมริอ๊อต มาคีร์ ควีนส์ พาร์ค ซอยสุขุมวิท22 บริษัททรานสปีดได้เข้าร่วมงาน World Specialty Logistic Fair 2018 ของกลุ่มสมาคม WCA (World Cargo Alliance) [...]

Read More

เริ่มแล้ว!! กับงานเปิดเคาน์เตอร์บริการเคลียร์สินค้าไปรษณีย์ไทย

จากความร่วมมือของไปรษณีย์ไทยและบริษัททรานสปีด ในการเปิดให้บริการเคลียร์สินค้าและดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเคลียร์สินค้า และครอบคลุม [...]

Read More

ติดต่อเราตอนนี้เลย

เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

ทรานสปีด

3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ:  02-249-9001
แฟกซ์ :  02-249-9731, 02-249-6060
transpeed@transpeed.biz
www.transpeed.biz

บริษัทในเครือและตัวแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  [recaptcha id:j9h7h7f5a0g6e4d3]

  ติดต่อเราตอนนี้

  เรามีทีมงานคุณภาพเปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 30ปี ด้วยความหลากหลายในแนวทางในการส่งของ เราจึงมั่นใจว่าเรามีแนวทางในการขนส่งที่เหมาะกับลูกค้าของเราดีที่สุด ทั้งในเรื่องความรวดเร็วและราคา

  ทรานสปีด

  3360/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน
  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  ติดต่อ:  02-249-9001
  แฟกซ์ :  02-249-9731, 02-249-6060
  transpeed@transpeed.biz
  www.transpeed.biz

  บริษัทในเครือและตัวแทน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  Social hosted video URL is empty.