บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม

บรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ทรานสปีด จำกัด

บริษัท ทรานสปีด จำกัด จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

page 1 of 2