บรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระ บริษัท ทรานสปีด จำกัด

บริษัท ทรานสปีด จำกัด จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

page 1 of 2