เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ก่อนจะนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ จะต้องมีการขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอมีดังนี้ หนังสือขอให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการขาย [...]

การส่งพระพุทธรูป หรือรูปเคารพ ออกนอกราชอาณาจักร

จริงๆแล้วพระพุทธรูป และ รูปเคารพ ที่ทำขึ้นมาใหม่   รวมถึงโบราณวัตถุจำลองหรือที่ผลิตขึ้นใหม่ สามารถส่งหรือนำออกราชอาณาจักรได้ แต่ด้วยความที่เป็นของต้องกำกัด  [...]

ไทยส่งออกแมลง รายใหญ่ของโลก

เราเคยเห็นรถเข็นขายแมลงทอดกันจนคุ้นตา แต่เคยรู้หรือไม่ว่าแมลงของไทยเรานี่เแหละถูกส่งออกเป็นวัตถุดิบหลักของตลาดแมลงระดับโลก ทั้งแบบส่งออกเป็นตัว  และแปรรูปในแบบอื่นๆอีกด้วย [...]

ทำไมต้องใช้ MSDS ในการขนส่งสินค้าอันตราย

MSDS (Material Safety Data Sheets) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว  เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีการใช้  การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการจัดการอื่นๆ [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก /การคืนอากรกรณีเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย (เมื่อพิกัดศุลกากร (HS CODE) ผิด ตอนที่ 2)

ก่อนหน้านี้  เราเคยพูดถึงการสำแดงพิกัดศุลกากรผิด  ทำให้ชำระอากรต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  และเมื่อเกิดการตรวจสอบจากกรมศุลกากรย้อนหลัง  ทำให้ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม  พร้อมค่าปรับ  [...]

การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เมียนมา Cross- Border e-commerce of Myanmar

“เมียนมา” จัดได้ว่าเป็นตลาดสินค้าส่งออกไทยที่สำคัญ แนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปเมียนมาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจเมียนมาเติบโตมากขึ้น ทำให้คนเมียนมามีกำลังซื้อมากขึ้นตามไปด้วย [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / เมื่อพิกัดศุลกากร (HS CODE) ผิด ตอนที่ 1

เราเคยพูดถึง ความสำคัญของพิกัดศุลกากร    ไปกันแล้วนะคะ  ในบทความนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับพิกัดศุลกากร ว่าเราควรตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เสียอากรในอัตราที่ถูกต้อง  เพราะเคยมีเคสของผู้ประกอบการ [...]

ขนย้ายของใช้ส่วนตัวกลับไทย

นักเรียนที่ไปศึกต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายนานเกิน  1 ปี รวมถึงชาวต่างชาติที่จะต้องเข้ามาทำงานในไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อมีต้องกลับมาประเทศไทย [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

เรารู้จักหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดกันแล้วจากบทความก่อนนี้ ( เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / CERTIFICATE OF ORIGIN หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ) [...]

ห้ามนำเข้า รถยนต์ใช้แล้ว

หากยังพอจำข่าวกันได้  ที่ในอดีตมีข่าวของรถหรู เกิดไฟไหม้ระหว่างการเคลื่อนย้ายไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมา  จนนำไปสู่ขบวนการลักลอบนำเข้ารถหรู  เพื่อหลบเลี่ยงภาษี [...]

page 1 of 4