ข้อมูลโอนเงิน

บัญชีโอนเงินข้ามประเทศ

ข้อมูลทางการเงินและการธนาคารในปัจจุบัน
ชื่อที่จดทะเบียน: บริษัท ทรานสปีด จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ธนาคาร: 191 ถนนสาทรใต้กรุงเทพฯ 12120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2249 7480
หมายเลขบัญชี: 850-165-042-0 (เงินฝากออมทรัพย์)

บัญชีภายในประเทศ

ข้อมูลทางการเงินและการธนาคารในปัจจุบัน
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ธนาคาร: 1 ซอยกสิกรไทย. ราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2888-8888
ชื่อสาขา: กล้วยน้ำไท
ชื่อบัญชี: Transpeed Co. , Ltd.
หมายเลขบัญชี: 712-101-4097

Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad