นำเข้า-ส่งออก แบบชั่วคราว ตอนที่ 2 ใบสุทธินำกลับ

จากบทความก่อนที่เราได้พูดถึง เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) สำหรับการส่งออก-นำเข้าชั่วคราวมาแล้ว ครั้งนี้เราจะพูดถึง  อีกกรณีตัวอย่างเช่น [...]

นำเข้า-ส่งออก แบบชั่วคราว ตอนที่ 1 A.T.A CARNET

ในการจัดแสดงงานนิทรรศการที่ต่างประเทศ ผู้จัดแสดงงานจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาจัดงาน อุปกรณ์จัดงานเหล่านี้  หลายชิ้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง  [...]