ทำไมต้องใช้ MSDS ในการขนส่งสินค้าอันตราย

ในการขนส่งสินค้าอันตราย จะมีการขอเอกสารนี้ทุกครั้ง ซึ่งนั้นก็คือ  MSDS (Material Safety Data Sheets) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว  เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีการใช้  [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก /การคืนอากรกรณีเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย (เมื่อพิกัดศุลกากร (HS CODE) ผิด ตอนที่ 2)

ก่อนหน้านี้  เราเคยพูดถึงการสำแดงพิกัดศุลกากรผิด  ทำให้ชำระอากรต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  และเมื่อเกิดการตรวจสอบจากกรมศุลกากรย้อนหลัง  ทำให้ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม  พร้อมค่าปรับ  [...]