การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เมียนมา Cross- Border e-commerce of Myanmar

“เมียนมา” จัดได้ว่าเป็นตลาดสินค้าส่งออกไทยที่สำคัญ แนวโน้มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปเมียนมาเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจเมียนมาเติบโตมากขึ้น ทำให้คนเมียนมามีกำลังซื้อมากขึ้นตามไปด้วย [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / เมื่อพิกัดศุลกากร (HS CODE) ผิด ตอนที่ 1

เราเคยพูดถึง     ไปกันแล้วนะคะ  ในบทความนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับพิกัดศุลกากร ว่าเราควรตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อจะได้เสียอากรในอัตราที่ถูกต้อง  เพราะเคยมีเคสของผู้ประกอบการ [...]

ขนย้ายของใช้ส่วนตัวกลับไทย

นักเรียนที่ไปศึกต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายนานเกิน  1 ปี รวมถึงชาวต่างชาติที่จะต้องเข้ามาทำงานในไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อมีต้องกลับมาประเทศไทย [...]

เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

เรารู้จักหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดกันแล้วจากบทความก่อนนี้ ( เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / CERTIFICATE OF ORIGIN หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ) [...]