เสวนาครบรอบ 72 ปี สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

คุณกมล มารุตตมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน การค้าเปลี่ยน ธุรกิจโลจิสติกส์เปลี่ยน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 [...]