ได้รับของขวัญ ของฝาก จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่

ช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาล Christmas และปีใหม่ หลายๆท่านอาจกำลังรอรับของขวัญจากต่างประเทศอยู่ ไม่ว่าจะถูกส่งมาทางไปรษณีย์ หรือทาง express courier อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น DHL หรือ FEDEX  บางท่านมีคำถาม ว่าของขวัญที่ได้รับ ทำไมต้องเสียภาษีด้วย  ในเมื่อมีคนส่งให้ เพื่อนำมาใช้ส่วนตัว ไม่ได้นำเข้ามาในเชิงพานิชย์ คำตอบก็คือ สิ่งของที่ส่งเข้ามาถ้า จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตาม พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท” ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า” ดังนั้นถ้าของขวัญที่ได้รับ หากมูลค่าไม่เกิน 1500 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นอากร ไม่ต้องเสียภาษี แล้วถ้าของขวัญจากต่างประเทศที่ได้เป็นวิตามิน หรือเครื่องสำอาง ถ้ามูลค่าไม่เกิน 1500 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นอากร แต่เนื่องจากทั้ง 2 คือของต้องกำกัด  ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า กรณีเป็นวิตามินจะต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้าหรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา … Continue reading ได้รับของขวัญ ของฝาก จากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเท่าไหร่