บริการให้คำปรึกษาคดีทางศุลกากร

บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีบริการให้คำปรึกษาคดีทางศุลกากร (Legal Consultation) เนื่องจากได้รับรองจากกรมศุลกากรให้เป็นตัวแทนของกรมศุลกากรในการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรได้ทั่วประเทศ ประกอบกับทีมงานที่มีประสบการณ์และได้รับการแต่งตั้งจากกรมศุลกากรให้เป็นผู้ชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าหากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องการทราบกฎระเบียบข้อบังคับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องชัดเจน จะสามารถปรึกษากับทีมงานของทรานสปีดได้ตลอด เช่น กรณีที่ผู้ประกอบการโรงงานมีการค้ำประกันสินค้า มีคดีความโต้แย้งกับกรมศุลกากร อัตราภาษีอากรไม่ชัดเจน อัตราภาษีสูงกว่าความเป็นจริง เป็นต้น ซึ่งทรานสปีดสามารถรับมอบอำนาจเป็นตัวแทนลูกค้าเพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยตรง และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
นอกจากนี้ บริษัท ทรานสปีด จำกัด ยังให้บริการปรึกษาทางด้านการลงทุนประกอบกิจการโรงงานภายใต้ BOI และยังมีบริการรับจัดยื่นขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงนิติกรรมทางธนาคารต่างๆด้วย