ทีมผู้บริหาร

กมล มารุตตมาน

กรรมการผู้จัดการ

วาสนา วรรณศิริกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ดรุณี มารุตตมาน

กรรมการบริหาร

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2529 ดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจของเราจึงมีความหลากหลายในด้านบริการขนส่งครบทุกรูปแบบพร้อมยังเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรให้เป็นบริษัทตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน (AEO) Authorized Economics Operator Customs Certified # CB49

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนกว่า 20 สายการบินระหว่างประเทศ เราจึงเป็นตัวแทนขายให้กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX), ดราก้อนแอร์ (KA) สำหรับการขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน On Board Courier (OBC) ให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (ฉบับที่ 123000A) แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพการให้บริการและขั้นตอนการทำงานที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งได้รับการรับรองด้านการจัดการสินค้าอันตรายตามมาตรฐาน Dangerous Goods Regulation of IATA อีกด้วย ลูกค้าจึงไว้วางใจบริษัททรานสปีด และมั่นใจได้ว่าสินค้าอันตรายของท่านจะถูกขนส่งภายใต้มาตรฐานอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบระหว่างประเทศ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ร่วมเป็นสมาชิกมาอย่างยาวนาน
• สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
• บริษัท ไทย ที่ได้รับอนุญาต ศุลกากร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมโบรกเกอร์ (TLCB)
• สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (TEXCA)
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT)
• หอการค้าไทย (TCC)

A long-standing member of:

  • สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT)
  • สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (TEXCA)
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TLCB)
  • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)
  • World Cargo Association (WCA)
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad