ทีมผู้บริหาร

กมล มารุตตมาน

กรรมการผู้จัดการ

วาสนา วรรณศิริกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณัฐพล มารุตตมาน

กรรมการบริหาร

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2529 ดำเนินธุรกิจในการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจของเราจึงมีความหลากหลายในด้านบริการขนส่งครบทุกรูปแบบพร้อมยังเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพและคุณภาพในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากรให้เป็นบริษัทตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน (AEO) Authorized Economics Operator Customs Certified # CB49

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนกว่า 20 สายการบินระหว่างประเทศ เราจึงเป็นตัวแทนขายให้กับสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX), ดราก้อนแอร์ (KA) สำหรับการขนส่งสินค้าโดยใช้ผู้โดยสารนำพาผ่านทางสายพาน On Board Courier (OBC) ให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (ฉบับที่ 123000A) แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพการให้บริการและขั้นตอนการทำงานที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งได้รับการรับรองด้านการจัดการสินค้าอันตรายตามมาตรฐาน Dangerous Goods Regulation of IATA อีกด้วย ลูกค้าจึงไว้วางใจบริษัททรานสปีด และมั่นใจได้ว่าสินค้าอันตรายของท่านจะถูกขนส่งภายใต้มาตรฐานอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และกฎระเบียบระหว่างประเทศ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ร่วมเป็นสมาชิกมาอย่างยาวนาน
• สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
• บริษัท ไทย ที่ได้รับอนุญาต ศุลกากร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมโบรกเกอร์ (TLCB)
• สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (TEXCA)
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT)
• หอการค้าไทย (TCC)

A long-standing member of:

  • สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT)
  • สมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย (TEXCA)
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (TLCB)
  • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (TCC)
  • World Cargo Association (WCA)