บริการขนส่งด่วนทางอากาศ (EXPRESS)

ทรานสปีด ให้บริการขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ (AIR EXPRESS&COURIER) และดำเนินพิธีการศุลกากร เรามีความชำนาญในการรับขนส่งทั้งขาเข้าและขาออก โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและเลือกวิธีการขนส่งสินค้าอย่างเหมาะสมให้แก่ลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากประเภทของสินค้า งบประมาณ และเวลา ดังนั้น ทรานสปีด จึงมีบริการขนส่งสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ได้แก่ การขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศแบบ AIR EXPRESS เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็น cargo และการขนส่งด่วนทางอากาศระหว่างประเทศแบบ COURIER เหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นพัสดุ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วเพราะเรามีสำนักงานอยู่ที่คลังสินค้าเร่งด่วนเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ (Free Zone) นอกจากนี้ เรายังมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเข้าสินค้า ซึ่งเรารับรองได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการตรวจปล่อยอย่างรวดเร็ว พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถให้บริการเดินพิธีการศุลกากรได้ทั้งบนคลังสินค้าและบนอาคารผู้โดยสาร

EXPRESS
Express Courier
EXPRESS
ECOMMERCE