วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2020 และขยับขยายสาขาสู่ระดับโลกภายในปี 2025

พันธกิจ

ระยะที่ 1 – ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ แก่ธุรกิจนำเข้าส่งออกของไทย
ระยะที่ 2 – มุ่งเน้นการขยายสาขาสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า และ เขมร
ระยะที่ 3 – เป็นผู้นำบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน

Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad