วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ ของภูมิภาคเอเชียภายในปี 2020 และขยับขยายสาขาสู่ระดับโลกภายในปี 2025

พันธกิจ

ระยะที่ 1 – ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ แก่ธุรกิจนำเข้าส่งออกของไทย
ระยะที่ 2 – มุ่งเน้นการขยายสาขาสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า และ เขมร
ระยะที่ 3 – เป็นผู้นำบริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน