In English, Thai

ทรานสปีดขอแนะนำการค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากร (HS CODE )ขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากในแต่ละประเทศ  แต่ละเมืองย่อมมีประเภทของสินค้า  และวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป  ทำให้แต่ละที่  อาจเรียกชื่อแตกต่างกันด้วย

จึงต้องมีการคิดข้อกำหนดของประเภท  และชนิดสินค้าให้มีความเข้าใจตรงกันทั่วโลก  และมีความเป็นสากล  จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมา

เพื่อกำหนดเกณฑ์ที่เรียกว่า  HS CODE (พิกัดศุลกากร)พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  Harmonized System (HS) เรียกเต็มๆว่า

“ระบบฮาร์โมไนซ์ เพื่อจำแนกประเภท   และกำหนดรหัสสินค้า” เป็นตัวเลข  6 หลัก กำหนดโดย World Customs Organization (WCO)

โดยแบ่งออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ในการนำไปใช้ในงานจริง  เราจะใช้รหัสที่มีตัวเลข 11 หลักด้วยกัน  เรียกว่า

“พิกัดรหัสสถิติ” (commodity code)  โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดโดย WCO และ 2 หลักถัดมาแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน

ส่วนเลข 3 หลักหลังเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงมีคำสากลที่ใช้กำหนดสินค้าคือพิกัดรหัสสถิติ (Commodity code)

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากบทความ ทำไมพิกัดศุลกากร HS CODE ถึงสำคัญ

มาเริ่มขั้นตอนการหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเองทาง internet ได้เลยค่ะ

  1. ก่อนอื่นเลย เข้า web site กรมศุลกากร www.customs.go.th แล้วเข้าไปที่ ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

2.ต่อมาเลือกรายการ ฐานข้อมูลอัตราอากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

3.หน้าจอแสดงผล ให้เลือกใส่รหัสพิกัด หรือคำอธิบายภาษาไทย หรือคำอธิบายภาษาอังกฤษ กรณีที่เราทราบรหัสพิกัด (HS CODE) เบื้องต้นแล้ว

ให้กรอกตัวเลขบนช่องแรก ซึ่งสามารถใส่พิกัด ได่ทั้ง 2 หรือ 4 หรือ 6 หรือ 8 หลัก ก็ได้ หรือหากไม่ทราบพิกัด ก็ให้ใส่คำ อธิบายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

4. หากค้นหาข้อมูลโดยใช้เพียง 2 หรือ 4 หรือ 6 หลัก หน้าเว็บไซต์จะปรากฏพิกัดศุลกากรและรายการสินค้าให้ถึงประเภทย่อย 8 หลัก ให้กดเลือกพิกัดฯ 8 หลัก ที่เฉพาะเจาะจงและรายละเอียดตรงกับของที่จะนำเข้า

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

5.หากต้องการให้ระบบค้นหาอัตราอากรทั้งหมดของพิกัดฯ นั้น โดยไม่ต้องการระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรใดๆ ให้คลิกไปที่พิกัดฯ นั้นอีกครั้ง

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

เมื่อกดเลือกพิกัดฯ ที่ตรงตามสินค้าที่จะนำเข้าแล้ว ให้ดูตาราง “000: อัตราอากรตามบัญชีท้าย

ประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 ภาค 2” สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

หมายเหตุ: หากพิกัดฯ ใดไม่มีสิทธิตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้ดูอัตราอากรจากตาราง “999: อัตราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530 (อัตราเพดานสูงสุด)” สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ หากผู้ประกอบการต้องการค้นหาอัตราอากรโดยระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรนั้นๆ สามารถกดเลือกอัตราอากรให้ระบบแสดงเฉพาะเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องการได้จาก ช่อง “อัตราอากรที่เรียกเก็บ” เช่น กดเลือก “ASEAN” แล้วกด “แสดงอัตรา”

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

แต่ละสิทธิประโยชน์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง ตามไฟล์ที่แนบไว้ให้ในตารางช่อง “ป.คลัง”

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

นอกจากนี้ ยังสามารถทราบในเบื้องต้นว่าพิกัดฯ ใดต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้าส่งออกหรือไม่ จากตารางในช่อง “ใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์”
ที่สำคัญ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบทุกครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะนำเข้าส่งออกอีกครั้งว่าต้องมีใบอนุญาตหรือไม่

 

 

 

 

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

จากบทความนี้ เป็นการแนะนำวิธีเช็คพิกัดอัตราศุลกากร นำเข้า ในกรณีที่เรารู้รหัสพิกัดแล้ว แต่หากเราทราบแค่ชื่อสินค้า ซึ่งในการค้นหาอาจจะมีความซับซ้อนพอสมควร เพื่อความแม่นยำ อาจจะต้องปรึกษาบริษัทที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ทรานสปีดยินดีให้บริการปรึกษา เรื่องนำเข้าและส่งออก

 

ตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของ

Recommended Posts