In English, Thai

ทรานสปีดขอแนะนำการค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต

เนื่องจากในแต่ละประเทศ  แต่ละเมืองย่อมมีประเภทของสินค้า  และวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป  ทำให้แต่ละที่  อาจเรียกชื่อแตกต่างกันด้วย

จึงต้องมีการคิดข้อกำหนดของประเภท  และชนิดสินค้าให้มีความเข้าใจตรงกันทั่วโลก  และมีความเป็นสากล  จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมา

เพื่อกำหนดเกณฑ์ที่เรียกว่า  HS CODE (พิกัดศุลกากร)พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  Harmonized System (HS) เรียกเต็มๆว่า

“ระบบฮาร์โมไนซ์ เพื่อจำแนกประเภท   และกำหนดรหัสสินค้า” เป็นตัวเลข  6 หลัก กำหนดโดย World Customs Organization (WCO)

โดยแบ่งออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ในการนำไปใช้ในงานจริง  เราจะใช้รหัสที่มีตัวเลข 11 หลักด้วยกัน  เรียกว่า

“พิกัดรหัสสถิติ” (commodity code)  โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดโดย WCO และ 2 หลักถัดมาแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน

ส่วนเลข 3 หลักหลังเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงมีคำสากลที่ใช้กำหนดสินค้าคือพิกัดรหัสสถิติ (Commodity code)

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากบทความ ทำไมพิกัดศุลกากร HS CODE ถึงสำคัญ

มาเริ่มขั้นตอนการหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเองทาง internet ได้เลยค่ะ

  1. ก่อนอื่นเลย เข้า web site กรมศุลกากร www.customs.go.th แล้วเข้าไปที่ ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

2.ต่อมาเลือกรายการ ฐานข้อมูลอัตราอากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

3.หน้าจอแสดงผล ให้เลือกใส่รหัสพิกัด หรือคำอธิบายภาษาไทย หรือคำอธิบายภาษาอังกฤษ กรณีที่เราทราบรหัสพิกัด (HS CODE) เบื้องต้นแล้ว

ให้กรอกตัวเลขบนช่องแรก ซึ่งสามารถใส่พิกัด ได่ทั้ง 2 หรือ 4 หรือ 6 หรือ 8 หลัก ก็ได้ หรือหากไม่ทราบพิกัด ก็ให้ใส่คำ อธิบายภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม “ค้นหา”

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

4. หากค้นหาข้อมูลโดยใช้เพียง 2 หรือ 4 หรือ 6 หลัก หน้าเว็บไซต์จะปรากฏพิกัดศุลกากรและรายการสินค้าให้ถึงประเภทย่อย 8 หลัก ให้กดเลือกพิกัดฯ 8 หลัก ที่เฉพาะเจาะจงและรายละเอียดตรงกับของที่จะนำเข้า

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

5.หากต้องการให้ระบบค้นหาอัตราอากรทั้งหมดของพิกัดฯ นั้น โดยไม่ต้องการระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรใดๆ ให้คลิกไปที่พิกัดฯ นั้นอีกครั้ง

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

เมื่อกดเลือกพิกัดฯ ที่ตรงตามสินค้าที่จะนำเข้าแล้ว ให้ดูตาราง “000: อัตราอากรตามบัญชีท้าย

ประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 ภาค 2” สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

หมายเหตุ: หากพิกัดฯ ใดไม่มีสิทธิตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ให้ดูอัตราอากรจากตาราง “999: อัตราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530 (อัตราเพดานสูงสุด)” สำหรับพิกัดอัตราอากรศุลกากรนำเข้าที่ไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางอากรอื่นใด

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือ หากผู้ประกอบการต้องการค้นหาอัตราอากรโดยระบุเงื่อนไขในการนำเข้าของอัตราอากรนั้นๆ สามารถกดเลือกอัตราอากรให้ระบบแสดงเฉพาะเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการต้องการได้จาก ช่อง “อัตราอากรที่เรียกเก็บ” เช่น กดเลือก “ASEAN” แล้วกด “แสดงอัตรา”

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

แต่ละสิทธิประโยชน์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โปรดศึกษาและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง ตามไฟล์ที่แนบไว้ให้ในตารางช่อง “ป.คลัง”

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

นอกจากนี้ ยังสามารถทราบในเบื้องต้นว่าพิกัดฯ ใดต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำเข้าส่งออกหรือไม่ จากตารางในช่อง “ใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์”
ที่สำคัญ ผู้ประกอบการควรตรวจสอบทุกครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะนำเข้าส่งออกอีกครั้งว่าต้องมีใบอนุญาตหรือไม่

 

 

 

 

 

วิธีเช็คพิกัดศุลกากร

จากบทความนี้ เป็นการแนะนำวิธีเช็คพิกัดอัตราศุลกากร นำเข้า ในกรณีที่เรารู้รหัสพิกัดแล้ว แต่หากเราทราบแค่ชื่อสินค้า ซึ่งในการค้นหาอาจจะมีความซับซ้อนพอสมควร เพื่อความแม่นยำ อาจจะต้องปรึกษาบริษัทที่ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร ทรานสปีดยินดีให้บริการปรึกษา เรื่องนำเข้าและส่งออก

 

ตัวแทนออกของ

ตัวแทนออกของ

Recommended Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad