In Thai

เราได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Recent Posts