บริการดำเนินพิธีการศุลกากร ตัวแทนออกของ / ชิปปิ้ง

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการรับรองจาก กรมศุลกากร ให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Customs Broker) ดังนั้น ทรานสปีด จึงกล้ารับรองและรับประกันได้ว่า ในการเคลียร์สินค้าทุกครั้งมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมศุลกากร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามีศักยภาพการให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี (Customs Clearance Broker)

เราสามารถดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรได้ทั้งการนำเข้าและการส่งออก ไม่ว่าจะขนส่งผ่านทางเรือหรือทางอากาศ โดยผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากรมศุลกากร สามารถให้คำแนะนำการนำเข้าและส่งสินค้าออกได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น พิกัดอัตราภาษีขาเข้า เอกสารประกอบพีธีการต่างๆ การประเมินต้นทุนเบื้องต้น การเปิด L/C การขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น

รวมไปถึงการให้ข้อมูลการดำเนินพิธีการศุลกากรของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จากตัวแทนภายใต้เครือข่ายของทรานสปีดที่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ทรานสปีด ยังมีการนำระบบซอฟต์แวร์มาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของกรมศุลกากร และให้ความสำคัญกับการติดตามกฎระเบียบใหม่ๆของกรมศุลกากร อีกทั้งยังกระจายข่าวสารให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

ทรานสปีด ไม่เพียงแต่ให้บริการ เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่เรายังสามารถให้บริการครอบคลุมไปยัง ผู้ประกอบการรายย่อย SME และบุคคลทั่วไป โดยให้บริการ ชิปปิ้ง เคลียร์ของนำเข้า-ส่งออก เคลียร์ภาษีศุลกากร เราสามารถเป็นตัวแทนออกของ ในการดำเนินพิธีการศุลกากร ให้กับผู้นำเข้าทุกท่าน

เพื่อตอบสนองการเติมโตของธุรกิจ eCommerce ทรานสปีด จึงมีบริการดำเนินพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ง เคลียร์สินค้านำเข้า-ส่งออก เคลียร์ภาษีศุลกากร) ให้กับผู้นำเข้ารายย่อย และบุคคลทั่วไป

เรามี SERVICE COUNTER ให้บริการที่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (EMS) ที่หลักสี่  เพื่อให้บริการผู้นำเข้า-ส่งออกผ่านไปรษณีย์ และ เรามีสำนักงานที่ คลังสินค้าเร่งด่วนสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการที่ผู้นำเข้าสินค้าผ่านทางอากาศลงคลังสุวรรณภูมิ  เรายังให้บริการเคลียร์สินค้า กับ ผู้นำเข้า ผ่าน UPS FEDEX TNT DHL อีกด้วย   นอกจากนั้น เรายังมีบริการเคลียร์พิธีการศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับผู้โดยสาร ที่ต้องการเคลียร์สัมภาระติดตัว ที่ติดช่องแดง

หากติดปัญหา เรื่องใบอนุญาตนำเข้าต่างๆ เช่น  มอก กสทช สมอ เกษตร ประมง อย. หรืออื่นๆ สามารถปรึกษาทรานสปีดได้เลยทันที