บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการรับรองจาก กรมศุลกากร ให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Customs Broker) ดังนั้น ทรานสปีด จึงกล้ารับรองและรับประกันได้ว่า ในการเคลียร์สินค้าทุกครั้งมีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมศุลกากร ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเรามีศักยภาพการให้บริการดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นอย่างดี (Customs Clearance Broker)

เราสามารถดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรได้ทั้งการนำเข้าและการส่งออก ไม่ว่าจะขนส่งผ่านทางเรือหรือทางอากาศ โดยผู้ชำนาญการทางด้านพิธีการศุลกากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากรมศุลกากร สามารถให้คำแนะนำการนำเข้าและส่งสินค้าออกได้ถูกต้องแม่นยำ เช่น พิกัดอัตราภาษีขาเข้า เอกสารประกอบพีธีการต่างๆ การประเมินต้นทุนเบื้องต้น การเปิด L/C การขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น

รวมไปถึงการให้ข้อมูลการดำเนินพิธีการศุลกากรของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จากตัวแทนภายใต้เครือข่ายของทรานสปีดที่มีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ทรานสปีด ยังมีการนำระบบซอฟต์แวร์มาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของกรมศุลกากร และให้ความสำคัญกับการติดตามกฎระเบียบใหม่ๆของกรมศุลกากร อีกทั้งยังกระจายข่าวสารให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ