บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์บริการเคลียร์พิธีการศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทรานสปีดมีบริการเคลียร์พิธีการศุลกากร  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ที่ต้องการเคลียร์สัมภาระติดตัว ที่ติดช่องแดง   รวมถึงผู้โดยสารขาออก ที่ต้องการดำเนินพิธีการศุลกากร เพื่อสำแดงสัมภาระ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

ทรานสปีดมี คลังสินค้าเร่งด่วนสุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการที่ผู้นำเข้าสินค้าเร่งด่วนผ่านทางอากาศลงคลังสุวรรณภูมิ  เรายังให้บริการเคลียร์สินค้า กับ ผู้นำเข้า ผ่าน UPS FEDEX TNT DHL อีกด้วย

เคลียร์สินค้าติดตัวผู้โดยสาย ช่องแดง

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ไทยหลักสี่

ทรานสปีดมีเคาน์เตอร์บริการที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ (หลักสี่)  เพื่อให้บริการ ผู้นำเข้า-ส่งออกที่ต้องการดำเนินพิธีการศุลกากร ทรานสปีดได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากไปรษณีย์ไทย เป็นตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร ให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาดำเนินการเอง สามารถมอบหมายให้ทรานสปีด เป็นตัวแทนออกของให้ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา รอรับสินค้าที่บ้านได้เลย

นำเข้าไปรษณีย์
นำเข้าไปรษณีย์
เคลียร์สินค้านำเข้าไปรษณีย์
นำเข้าไปรษณีย์
นำเข้าไปรษณีย์