In English, Thai

ชิปปิ้ง (Shipping) จริงๆแล้ว หมายถึงการขนส่ง  แต่ด้วยคนไทยเรียกกันติดปาก จนคำว่า  ชิปปิ้ง  หมายถึง ตัวแทนออกของ  หรือผู้ที่ดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก  เป็นเหมือนตัวกลางที่จะมาช่วยจัดการเรื่องต่างๆ ในการนำเข้าหรือส่งออก ส่วนใหญ่แล้ว  บริษัทที่ให้บริการด้านนี้ จะเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพิธีศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ  รวมถึงพิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เช่น พิธีการ อย.  เกษตร สมอ. เป็นต้น

ผู้นำเข้าหรือส่งออกมักจะเลือกใช้บริการ  บริษัทชิปปิ้ง  หรือตัวแทนออกของ  แทนการจัดการเอง  เพราะด้วยเอกสารหลายอย่าง  และมีขั้นตอนหลายขั้น  ทำให้ตัดสินใช้เลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือมาจัดการแทนดีกว่า ใช้เวลาทำเอง  ซึ่งจะสะดวก  และไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ถนัด

แล้วควรเลือกบริษัทชิปปิ้งอย่างไรดี  ถึงจะเหมาะสมกับงานนำเข้า-ส่งออก

1.เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และมีแหล่งที่อยู่แน่ชัด

ชิปปิ้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องต้องขึ้นทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบีบนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และถ้าเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน  AEO โดยกรมศุลกากรด้วยยิ่งดีมาก  หากเป็นบริษัทที่ดำเนินการมายาวนานหลายปี  ก็ยิ่งช่วยการันตีความน่าเชื่อถือ  และความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

ควรเป็นบริษัทที่มีแหล่งที่อยู่  หรือสำนักงานแน่ชัด และสามารถติดต่อได้ง่าย  เพราะหากเลือกชิปปิ้งไม่มีสังกัด หรือมือใหม่ อาจจะได้ราคาที่ถูกมาก แต่เมื่อมีปัญหาอาจจะติดต่อไม่ได้  หรือติดต่อยากมากจนไม่สามารถ แก้ปัญหาใดๆได้ ชิปปิ้งที่ดีควรให้คำปรึกษาได้ด้วย  งานลักษณะนี้จะพิจารณาที่ราคาอย่างเดียวไม่ได้  ต้องดูความน่าเชื่อถือของตัวแทนประกอบด้วย

2. ให้คำแนะนำ และเข้าใจพิกัดภาษีของสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออก

รู้หรือไม่ว่าหากเราใช้พิกัดสินค้าผิด เช่น ถ้าพิกัดที่ใช้ทำให้จ่ายอากรมากกว่าความเป็นจริง  เราก็ต้องวุ่นวายในการขอคืนอากรภายหลัง  แต่ถ้าพิกัดที่ใช้ผิด  ทำให้เสียอากรน้อยกว่าความเป็นจริง หากมีการตรวจสอบย้อนหลัง  ไม่เพียงแต่เราต้องจ่ายอากรเพิ่มยังมีความผิดทางกฏหมาย และต้องจ่ายค่าปรับอีกด้วย นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราควรมีที่ปรึกษา  ที่เชี่ยวชาญจริงๆ  เพราะถ้าตัวแทนออกของมีความแม่นยำในเรื่องพิกัด  จะช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ผู้นำเข้าได้  ของนำเข้าบางประเภทมีความคลุมเคลือในการตีความพิกัด หากชิ้ปปิ้งใส่ใจรายละเอียด จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในการใส่พิกัดศุลกาผิด ซึ่งจะเกิดปัญหาและค่าใช้จ่ายต่างๆตามมามากมาย

3.ให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรได้

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรที่ดี  ไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่ผู้รับส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการเท่านั้น  ตัวแทนออกของที่ดีจะสามารถให้คำแนะนำเรื่องเอกสาร  พิธีการ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้นำเข้าหรือส่งออกได้

4.ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  โดยไม่มีเหตุผล

จากประสบการณ์ ของเราที่มีสำนักงานให้บริการหลายที่  ทำให้เจอหลายๆเหตุการณ์ที่ผู้นำเข้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็น จากชิปปิ้งอื่นๆ ที่ให้ราคาเริ่มต้นที่ถูกมาก หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีค่าใช้จ่ายงอกขึ้นมา  ซึ่งรวมๆแล้ว  แพงกว่าตัวแทนที่น่าเชื่อถือพอสมควร  ในการเลือกตัวแทนออกของควรเลือกเจ้าที่สามารถเปิดเผยข้อมูลราคาค่าบริการได้ตั้งแต่ต้น ไม่มีหมกเม็ด หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้องสมเหตุสมผล  เช่น เก็บค่าโกดังเพิ่มขึ้น  เนื่องจากราคาค่าโกดังของคลังสินค้านั้นจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายวัน

5.ดูแล รักษาสินค้าของเราเป็นอย่างดี

เมื่อสินค้าถูกขนส่งมาถึงไทยแล้ว  จะต้องทำการตรวจปล่อยสินค้า ตัวแทนออกของ  หรือ ชิปปิ้ง คือคนที่จะเห็นสินค้าก่อนผู้ประกอบการ  หากมีกรณีที่ของสูญหาย  หรือมาไม่ครบตามที่แจ้งใน INVOICE รวมถึงความเสียหายระหว่างการขนส่ง  ชิปปิ้งจะต้องแจ้งลูกค้าทันที  เพื่อรีบทำการตรวจสอบ

 

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ชิปปิ้ง  หรือตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร จะต้องมี  ยิ่งถ้าคุณคือมือใหม่ในการนำเข้าหรือส่งออก  ยิ่งจำเป็นต้องใช้ตัวแทนที่น่าเชื่อถือ  สำหรับบริษัท  ทรานสปีด จำกัด นอกจากคุณสมบัติหลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  เรายังสามารถให้บริการขนส่งแบบ to door คือจัดส่งถึงมือผู้รับได้เลย  ทรานสปีดยังสามารถจัดการเรื่องการขนส่งภายในประเทศให้ได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-249-9001-10

Recommended Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad