บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

ลูกค้าของทรานสปีดจะได้รับอัตราค่าบริการที่ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งการนำเข้าหรือการส่งออกภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการผ่านการจัดการ  ดังต่อไปนี้

  • การจัดการจองระวางกับสายเรือเดินสมุทร (N.V.O.C.C. Consolidators’ services)
  • การจัดการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์และแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์(Full Container Loading – FCL and Less than Container Loading – LCL)
  • การจัดการรักษาอุณหภูมิสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์แช่เย็น (Reefer – Refrigerated Container Hiring)
  • การจัดการรับส่งสินค้าตั้งแต่หน้าประตูบ้านผู้ส่งจนถึงหน้าประตูบ้านผู้รับ (Door-to-Door Services)