บริการขนส่งทางอากาศ

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้เปิดบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งออกทางอากาศ บริษัททรานสปีดสามารถที่จะนำส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัยตรงตามวันและเวลาที่ลูกค้าต้องการโดยสายการบินที่บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี บริษัทมีตัวแทนที่น่าเชื่อถือเกือบทั่วโลกที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการขนส่งสินค้าจากประเทศต้นทางไปถึงปลายทางเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการบริการต่างๆ ดังนี้

  • การจัดเก็บและขนส่ง (Logistics Consultation)
  • การจัดการรับและส่งสินค้าภาคพื้นดิน (Domestic and International Airfreight Cargo Handling)
  • การรวบรวมสินค้าขึ้นเครื่องบิน (Freight/Cargo Consolidations)
  • การจัดการขนส่งวัตถุอันตราย สินค้ามูลค่าสูง สัตว์เลี้ยง และของใช้ส่วนตัว(Dangerous (DGR) Cargo, Valuable Cargo & Live Animals Handling)
  • การจัดการรับส่งสินค้าตั้งแต่หน้าประตูบ้านผู้ส่งจนถึงหน้าประตูบ้านผู้รับ (Door-to-Door Services)