บริการขนถ่ายลำ

บริการขนถ่ายลำ (Transshipment) โดยทั่วไปเหมาะสำหรับการขนส่งไปยังประเทศที่ไม่มีท่าอากาศยานหรือท่าเรือ แต่เนื่องจากบริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX), สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG), และสายการบินดราก้อนแอร์ (KA) ให้เป็นตัวแทนการขนส่งบริการขนถ่ายลำของทรานสปีด (Transshipment) จึงไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศที่ไม่มีท่าอากาศยานหรือท่าเรือเพียงอย่างเดียว