บริการขนส่งวัตถุอันตราย

บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีความสามารถในการขนส่งสินค้าอันตราย หรืออยู่ในหมวดวัตถุอันตรายทั้งหมด และสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร (Dangerous Goods Management) ทั้งด้านการนำเข้าหรือส่งออกทางอากาศและทางทะเล การขนส่งภายในประเทศ รวมทั้งบริการด้านการบรรจุหีบห่อ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร การขอใบอนุญาตผ่านการท่าอากาศยานและสายการบิน การเดินเรือตามข้อกำหนดและมาตรฐานการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

เรากล้าการันตีความสามารถด้านการจัดการสินค้าอันตรายที่เหนือกว่าคู่แข่ง (Dangerous Goods)
จากผู้ชำนาญการที่สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องในด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าอันตรายจากหน่วยงานสายการบินแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก IATA สินค้าอันตราย ถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในการขนส่งสินค้าดังกล่าวกรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

dangerous-goods-3
dangerous goods
DG