บริการขนส่งยา เลือด แลป และอุปกรณ์การแพทย์

บริษัท ทรานสปีด จำกัด มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง ยา อุปกรณ์การแพทย์ แลป เลือด  ระหว่างประเทศ (Bio Medical & Healthcare) รวมถึง วิตามิน อาหารเสริม เครื่องสำอาง โดยทีมงานที่ดูแลด้านนี้ล้วนมีความเข้าใจถึงความอ่อนไหวของสินค้าแต่ละประเภทในอุตสาหกรรมการแพทย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการความสำคัญ ความเร่งด่วน การบรรจุหีบห่อ การรักษาอุณหภูมิ การดำเนินการตามกระบวนการเชิงเทคนิคอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการขนส่งและรักษาสภาพสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐานสูงสุด

  • ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ AIR / SEA / TRUCK/ EXPRESS COURIER และ ไปรษณีย์
  • ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากรและ ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ แก่ผู้นำเข้า
  • การจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้า รวมถึง รับยื่น LPI (LICENSE PER INVOICE) ผ่านระบบ NSW และเดินพิธีการด่าน อย.
ขนส่งยา เครื่องมือแพทย์
นำเข้าเครื่องมือแพทย์
นำเข้าเครื่องมือแพทย์
นำเข้าเครื่องมือแพทย์
ขนส่งยา เครื่องมือแพทย์
เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย
นำเข้าเครื่องมือแพทย์
นำเข้าเครื่องมือแพทย์