บริการขนส่งผ่านแดนภาคพื้นดิน

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ได้พัฒนาระบบการขนส่งภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องจนสามารถดำเนินการขนส่งสินค้าผ่านแดนภาคพื้นดินได้ ทรานสปีดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับทางเราได้รับใบอนุญาติขนส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศลาวและประเทศกัมพูชาโดยใช้ยานพาหนะของทรานสปีดเองซึ่งทำให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ตลอด ยิ่งไปกว่านั้น ทรานสปีด ยังมีบริการขนส่งผ่านแดน 3 เที่ยวรถต่อสัปดาห์ โดยผ่านแดน ณ จังหวัดหนองคาย อรัญประเทศและตราด โดยได้เปิดสาขาเพิ่มที่ท่านาแล้ง ช่องจอม ช่องเม็ก ผ่านแดนประเทศลาว ทำให้สามารถรองรับงานได้ทุกด่าน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริการขนส่งสินค้าผ่านชายแดนภาคพื้นดินระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้มีความรวดเร็วและถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล