บริการขนส่งติดตัวผู้โดยสาร

HAND CARRY บริการขนส่งแบบติดตัวผู้โดยสาร เหมาะสำหรับสินค้าที่จำเป็นต้องขนส่งอย่างเร่งด่วน การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและตรงเวลามากที่สุด เนื่องจากเราใช้ผู้โดยสารบินไปรับและส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ส่งไปให้ผู้รับตามตารางการบินของสายการบินที่เร็วที่สุด พร้อมกับวางแผนด้านพิธีการศุลกากรไว้ล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง โดยบริษัททรานสปีดจะมีตัวแทนอยู่ในทุกประเทศหรือทุกเมืองท่าเพื่อเตรียมการตรวจปล่อยสินค้าทันทีที่สินค้ามาถึง ณ ประเทศหรือเมืองท่าที่กำหนด

  • สามารถส่งมอบสินค้าได้ภายในวันเดียวกันหรือภายใน 24 ชั่วโมง ทั่วทุกทวีป ไม่ว่าจะจากเอเชียสู่ยุโรป หรืออเมริกา
  • การรับประกันสินค้าเพิ่มเติมในทุกรูปแบบ
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการส่งได้อย่างสมบูรณ์ทุกมุมโลก
  • ลูกค้าจะได้รับการอัพเดทสถานการณ์ขนส่งสินค้าของท่านทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านทีมงานที่ดูแลสินค้าของท่านโดยเฉพาะ (Real Time Tracking)
Handcarry
handcarry
Handcarry
handcarry