In Thai

16 พฤศจิกายน 2557 – พนักงานทรานสปีดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากทรานสปีดเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตามพนักงานของทรานสปีดต่างก็มีความสุข สนุกสนาน กับกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่าง

Recent Posts